Consells d’autoprotecció

Si vols consultar els telèfons i adreces d’interès clica aquí.

Ajuntament de Girona: consells d’autoprotecció locals

Inundacions
Nevades
Incendis forestals
Emergència aeronàutica
Emergència radiològica
Mercaderies perilloses
Emergència química
Moviment sísmic

Ventades

Generalitat de Catalunya: consells d’autoprotecció de riscos naturals

Generalitat de Catalunya: consells d’autoprotecció de riscos tecnològics

Generalitat de Catalunya: altres consells d’autoprotecció