Què fem?

L’AVPC Girona té com a principals objectius prevenir riscos i actuar en situacions d’emergències, com poden ser tempestes, nevades, ventades, riuades, incendis, calamitats públiques, sinistres col·lectius i successos similars i actuar en coordinació amb els cossos de seguretat i emergències i donar-los suport.

L’AVPC Girona també actua fent tasques operatives i de suport en dispositius preventius d’esdeveniments que suposin un risc per a la població.

L’actuació prioritària que duu a terme el voluntariat de protecció civil en situacions de risc o emergència és l’atenció a la població afectada i especialment als evacuats, destina principalment els recursos humans i materials a preparar els centres d’acollida i, arribada la necessitat, a gestionar-los i posar-los en funcionament. Garantida l’acollida, es poden realitzar altres actuacions com són la informació a la població; l’observació, seguiment i senyalització del risc; els trasllats i acompanyaments de població i d’intervinents; la gestió del voluntariat ocasional o la participació en dispositius de recerca de persones perdudes o desaparegudes, entre d’altres. Addicionalment a aquestes accions, l’AVPC també pot dur a terme tasques de suport a altres grups d’actuació, així com donar la primera resposta a una situació d’urgència o emergència, fins a l’arribada dels serveis públics d’emergència.

Així doncs, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona col·labora en situacions sobrevingudes d’emergències i en dispositius preventius com poden ser festes tradicionals, focs d’artifici, correfocs i esdeveniments esportius, així com també en actes de gran afluència de públic i en simulacres.