Informació meteorològica

Dades actuals

Dades en temps real facilitades pel Grup de Física Ambiental del Departament de Física de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona,

L’estació meteorològica, ubicada al Campus Montilivi, disposa de diversos sensors meteorològics i radiomètrics ubicats al terrat de l’Edifici II de l’Escola Politècnica Superior.

La informació presentada a la web s’actualitza cada 15 minuts, tot i que les mesures es fan cada segon i s’emmagatzemen en intervals de 1 o 5 minuts, depenent de la variable.

Previsió meteorològica