L’associació

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona treballa en l’àmbit de la protecció civil a Girona, col·laborant amb les diferents administracions competents en el sistema de preparació i resposta davant de situacions de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en les quals la seguretat i la vida de les persones puguin estar en situació de perill.

Documentació

Com qualsevol entitat, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona es regeix per els seus Estatuts Generals i el seu Reglament Intern d’Organització i Funcionament. Pots trobar-los a continuació.

Organigrama

A més, l’associació compta amb la seva estructura orgànica formada per l’Assemblea i la Junta Directiva, i, com a associació de protecció civil, compta amb una estructura operativa, formada per una unitat i tres seccions, dins de les quals hi ha diferents equips.

Organigrama de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona

Reconeixements

Al llarg dels seus anys d’existència, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha rebut diversos reconeixements. Entre d’altres, destaquen els següents.

Reconeixement a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona per part de la Policia Municipal de Girona
Reconeixement a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona per part de la Policia Municipal de Girona
Reconeixement a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona per part de la Policia Local de Salt
Reconeixement a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona per part de la Policia Local de Salt
Reconeixement a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona per part de la Policia Municipal de Girona
Reconeixement a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona (i a la resta d’AVPC’s d’arreu de Catalunya) amb la Creu de Sant Jordi de l’any 2021